.

Overvejelser inden du ansætter

Inden du begynder at rekruttere, skal du overveje jobbets rammer, hvilke opgaver der skal løses og hvilke personlige kompetencer din nye medarbejder skal have. Du kan sætte ord på dine overvejelser i en jobbeskrivelse.

Udarbejdelse af jobbeskrivelse
En jobbeskrivelse kan bruges både af dig selv til at få sat ord på dine forventninger til din nye medarbejder, i din rekrutteringsproces og det vil være nemmer for din nye medarbejder, der vil få et klart billede af, hvilke rammer der gør sig gældende for jobbet, hvilke værdier der er vigtige samt hvilke funktioner og opgaver vedkommende skal varetage.

En jobbeskrivelse kan indeholde:

  • Et overblik over hvilke arbejdsopgaver der skal løses.
  • Hvilke kompetencer vil være vigtige for at kunne udføre jobbet.
  • Hvilke resultater skal opnås.
  • Hvilke værdier og personlige kompetencer er vigtige for at kunne udføre jobbet.

Rekruttering

Når de praktiske overvejelser er gjort og jobbeskrivelsen udfyldt, skal du i gang med at finde den bedste kandidat til jobbet. Her er det vigtigt, at du er bevidst om hvad du søger. Derfor skal du bestemme dig for hvilke kvalifikationer din medarbejder skal besidde – både fagligt og personligt. Før du kan finde en medarbejder der passer ind, må du være bevidst om, hvad din virksomhed står for og hvilken personprofil du søger. Har du gjort dig disse overvejelser inden rekruttering, har du større chance for, at finde den rette medarbejder til din virksomhed.

Jobsamtalen (Ansættelsessamtalen)

Efter udvælgelsen af de bedste kandidater skal du holde en jobsamtale. Ofte udvælges der cirka 3-5 personer til samtale. Til samtalen stiller du relevante spørgsmål, der kan bidrage til din forståelse af hvem du er på vej til at ansætte og vedkommendes faglighed og eventuelle fremtidsplaner. Forløber samtalen godt, har du mulighed for, at indkalde til 2. samtale, hvis du føler behov for dette.

Du kan læse mere om ansættelsesprocessen her.

Det skal du huske når du ansætter!

Når du ansætter en medarbejder bliver du arbejdsgiver og så skal du registrere dig eller din virksomhed som arbejdsgiver, så der er mulighed for at indberette til SKAT. Du skal registrere dig cirka 8 dage efter første lønudbetaling. Det er også en nødvendighed inden ansættelse, at du sætter dig ind i ansættelsesforhold, forsikringer, løn mv.

Du har også pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og sætte dig ind i hvilke arbejdsmiljøregler der skal overholdes.

Du kan læse mere om arbejdsmiljølovgivning her.