.

En iværksætters personlige egenskaber er mindst lige så vigtige, som de faglige kompetencer, uddannelsen eller arbejdserfaring. Iværksætterens fem I’ er handler om fem personlige egenskaber, som er afgørende for, om man kan få succes som iværksætter.

  1. Inspiration: Er kilden til din fantasi og evne til at få gode ideer. Denne evne er altafgørende for iværksættere.

  1. Intentition: Du skal være opmærksom på, både hvad der driver dig, men også, hvad der hæmmer dig I dit arbejde som iværksætter. Alt for mange iværksættere planlægger processen alt for detaljeret i stedet for at handle.

  1. Intuition: Det er vores mavefornemmelse. Videnskaben er enige om, at intuitionen består af fordøjet akkumuleret viden og fungerer på den måde som en slags underbevidsthedens hard disk. Så når intuitionen banker på, er beskeden værd at lytte til og iværksættere har brug for at kunne stole på sin intuition.

  1. Improvisation: Skuespillere og musikere trænes hele tiden I at skulle improvisere. Iværksættere kan lade sig inspirere af deres arbejde med improvisation. De træner hele tiden at improvisere når noget uventet sker uden at gå i panik og være mere til stede i nuet. Det kan man træne ved at ændre små vaner eller måder at gøre ting på I hverdagen.

  1. Interaktion: Uanset om du starter virksomhed alene eller sammen med andre, er evnen til at kunne interagere vigtig. Hvis du starter virksomhed alene, har du brug for nogen tæt på, som du kan sparre med og som kan udfordre dig og stille de rigtige spørgsmål. Hvis du starter virksomhed med en eller flere andre, kommer din egenskab til at interagere også på en prøve. Det er vigtigt at afstemme forventninger, værdier, holdninger og arbejdsform.

Læs mere i denne artikel om tre psykologiske udfordringer, som iværksættere ofte møder.