.


enkaltmandsfirma

"Jeg har en idé til et produkt jeg gerne vil sælge - skal jeg starte et IVS eller kan jeg klare mig med et Enkeltmandsfirma?"

Der er rigtig mange af de iværksættere jeg møder, der starter med at stille mig det spørgsmål, når jeg første gang møder dem på en Iværksætterintro eller til en 1:1 sparring. Men virksomhedsformen er langt fra det vigtigste, når du har en god ide du gerne vil ud i verden med.

Start med at finde ud af om der rent faktisk er et marked for det du vil sælge. Lav din egen lille markedsundersøgelse. Få identificeret hvem der skal være din primære målgruppe, og spørg nogle af de samme om de vil være interesseret i dit produkt eller ydelse.

Indenfor Lean Start Up taler man om at få lavet et MVP - et minimum viable product - på dansk kan man kalde det "Det tilnærmelsesvis rigtigt produkt". Det betyder at du ikke behøver være 100 % sikker på, hvordan dit produkt eller ydelse skal se ud, når det er endelig færdigt. Gå ud og få de sidste input fra kunderne og juster derefter.

Hvis du mener du er helt klar med dit produkt eller ydelse, bør du dernæst få be- eller afkræftet om din pris er rigtig.

Kort sagt - der er mange ting du skal finde ud af, inden du skal have et CVR nummer. Og til spørgsmålet jeg startede med, må jeg sige at der ikke findes et entydigt svar på dette, for det afhænger af den enkelte. Men du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os og høre ad.