.

Mange iværksættere får desværre aldrig skabt en succesfuld forretning ud af deres idéer. En af grundene er, at mange har en ubevidst modstand mod at gøre de ting, der skal til for at få lykkes. Som f.eks. at gå ud og tale med potentielle kunder. Et andet problem for iværksættere kan være at arbejde fokuseret i hverdagen og få planlagt og prioriteret sin tid. Hvis du er iværksætter, er det afgørende at du får gjort de vigtigste ting først. Med andre ord, selv om du har har verdens bedste idé, kommer du ikke langt, hvis du ikke mestrer disse færdigheder.

Salg, prioritering og planlægning falder helt naturligt for nogen, mens andre kæmper mere med det. Heldigvis er det noget alle kan lære. Men det kræver, at du er klar over, hvad dine styrker og svagheder er. Ellers risikerer du at hænge fast i de samme problemer uden at kunne komme videre, og du forstår ofte ikke hvorfor.

Drop overspringshandlingerne

Det er et kendt fænomen blandt iværksættere og selvstændige, at overspringshandlinger ødelægger effektiviteten. Mange oplever, at det pludselig er meget vigtigt at få taget opvasken, gjort rent, pudset vinduer eller udført andre opgaver, der er helt uvæsentlige i forhold til deres forretning. Prokrastination kaldes det med et fint ord, forstået sådan, at man udsætter det vigtige til i morgen.

Det kan også være, at de rent faktisk arbejder på ting, der HAR noget med forretningen at gøre. Det kan være hjemmesiden eller et nyhedsbrev, som nok er vigtige ting, men som de lige pludselig kommer til at bruge enorme mængder af tid på i stedet for fx at tale direkte med kunderne.

Kommunikation er afgørende

For nogle iværksættere er måden de omgås og kommunikerer med andre mennesker på også en udfordring. De kan have en kommunikationsstil, der gør det svært for dem at trænge igennem til andre. Enten fordi de er frembrusende, eller fordi de er tilbageholdende og forsigtige. Begge dele kan være et problem. Derfor er det vigtigt for dig at vide, hvordan du selv er og hvordan du kan virke på andre mennesker. Hvis du ved det, kan du justere din måde at kommunikere på, så andre bedre kan lide dig og får lyst til at købe ind på dine budskaber – og i sidste ende ønsker at købe dine produkter og ydelser af dig. En vigtig ting at huske som iværksætter, er at du selv er dit produkt lige så meget som produktet i sig selv. Hvis folk ikke kan lide dig, køber de heller ikke det du sælger – næsten uanset hvor godt det måtte være.

Hvis du er iværksætter og gerne vil skabe en solid og succesfuld forretning, skal du undgå at falde i den slags fælder. Derfor er det vigtigt, at du kender sig selv og din personlighed godt, at du forstår hvordan andre kan være forskellige fra dig og hvad du kan gøre for at takle forskelligheder bedst muligt. Alt det kan en personprofil hjælpe dig med.

Insights Discovery – bliv klogere på dig selv

Værktøjet vi bruger til at lave din personprofil, hedder Insights Discovery og bygger på den anerkendte schweiziske psykolog Carl Gustav Jungs forskning. Med det får du en beskrivelse af dine unikke personkarakteristika i forhold til at kunne udvikle og drive din egen virksomhed. Profilen peger på de områder, hvor du er stærk og de områder, hvor du har nogle udfordringer, som du skal være opmærksom på. Den giver dig et billede af, hvordan du interagerer med samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Du får også uddybende information om din kommunikationsstil og hvordan du fungerer i et partnerskab eller team. Når du får gennemgået din profil med en professionel rådgiver, vil du også få praktiske forslag, til hvordan du kan udvikle dig selv, som du let kan anvende i hverdagen.

Insights Discovery kan hjælpe dig med at:

  • Få overblik over dine stærke og svage sider ift. at starte virksomhed
  • Forstå dig selv og dine reaktioner
  • Udvikle dine samarbejdsevner ift. kunder, leverandører og samarbejdspartnere
  • Forbedre dine kommunikative kompetencer
  • Skabe stærke professionelle relationer.

Få din helt egen profilanalyse

Kunne du tænke dig at kende din egen personprofil som iværksætter? I forbindelse med workshoppakkerne og de individuelt, skræddersyede workshopforløb under HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram har du mulighed for at få en gratis profil, hvis du deltager i tre workshops.

Du kan læse mere om workshoppakkerne her

Og om de skræddersyede forløb her

I praksis fungerer det sådan, at du udfylder personprofiltesten, som er en række spørgsmål, der skal besvares online. Derefter mødes du med en af de konsulenter vi samarbejder med og får en gennemgang af din profil. Gennemgangen tager cirka 1,5 time med udgangspunkt i din profil og din forretningsidé. Hvis du tilmelder dig personprofiltesten, er det obligatorisk at deltage ved den efterfølgende gennemgang.

Er du interesseret? Så kan du booke et skræddersyet forløb på:

Telefon: 41886660 eller mail skraeddersyet@hipih.ehhs.dk