.

Hvilke forsikringer er lovpligtige for iværksættere?

Hvis vi starter med de lovpligtige forsikringer, så skal du først og fremmest være opmærksom på, at hvis du har ansatte, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomssikring. Husk at reglen om arbejdsskadeforsikring også gælder, hvis du selv er ansat som direktør i dit eget IVS eller ApS, uanset om du får løn eller ej.

Du forsikrer dine ansatte mod erhvervssygdomme ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring og du forsikrer dig mod arbejdsulykker ved at tegne en forsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab.

Ikke lovpligtige forsikringer til iværksættere

Udover de lovpligtige forsikringer, er der en række andre forsikringer du som iværksætter kan overveje at tegne. De ikke er lovpligtige, men kan være en fordel at tegne afhængigt af din situation og virksomhedstype.

Du finder ud af hvilke forsikringer du bør tegne ved at lave en risikoafdækning for din virksomhed. Opstil worst-case scenarier og vurder så om det er noget du bør forsikre dig i mod.

Frivillige forsikringer
Frivillige forsikringer afhænger meget af din branche og virksomhed, derfor er det svært at give generelle anbefalinger. Der findes uvildige forsikringsrådgivere, der kan hjælpe dig med at lave en risikovurdering af din virksomhed og finde frem til hvilke forsikringer, der kan være relevante for dig.

Du kan finde et overblik over, hvilke frivillige forsikringer du bør overveje her på Start Vækst.

Forsikringer for produktvirksomheder
Er du eksempelvis en produktvirksomhed, kan det være en god ide at undersøge om du bør have en produktansvarsforsikring. Den dækker hvis dine produkter påfører skade på personer eller ting efter kunden har købt dit produkt.

Ulykkesforsikring - privat eller erhverv?

Du skal også huske at undersøge om din private ulykkesforsikring dækker, når du arbejder i din virksomhed. Det er ikke alle ulykkesforsikringer der dækker i erhverv, så du kan få en slem overraskelse, hvis uheldet er ude.

Forsikringer hvis din virksomhed ejer køretøjer

Ejer din virksomhed køretøjer, så er det også lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på dem. For nogle virksomheder i nogle brancher gælder der også et såkaldt rådgiver ansvar. Det kan eksempelvis være hvis du giver juridisk rådgivning og holdes til ansvar for tab, som din rådgivning kunne føre til. Du kan tage kontakt til din brancheforening for at finde ud af om du skal have en rådgiverforsikring.