.

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Hvis du som arbejdsgiver ikke giver dine medarbejdere en ansættelseskontrakt, så kan du blive dømt til at betale erstatning til medarbejderen. Derfor skal du sørge for, at alle medarbejdere får en skriftlig ansættelses kontrakt. Husk at både du og din medarbejder skal underskrive kontrakten, og at det er dig som arbejdsgiver, der skal kunne bevise at ansættelseskontrakten er udleveret rettidigt.

Ansættelseskontrakt som værktøj

Som arbejdsgiver skal du ikke kun se ansættelseskontrakten som et juridisk krav. En god ansættelseskontrakt har mange fordele. Eksempelvis får både du og din medarbejder et overblik over ansættelsens vilkår. Kontrakten er derfor et stærkt værktøj til at undgå fremtidige konflikter eller misforståelser mellem dig og dine medarbejdere.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?
Der er en række minimumskrav til, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde:

  • Navn og adresse på arbejdsgiver og medarbejder.
  • Dato for, hvornår ansættelsen starter - og slutter, hvis ansættelsen er tidsbegrænset.
  • Det arbejdssted, hvor opgaverne primært skal løses
  • Opgaver og stillingsbetegnelse.
  • Oplysninger om løn, eventuelle tillæg samt udbetalingstidspunkt.
  • Arbejdstider eller, som minimum, antal timer pr. dag, uge eller måned, samt ferierettigheder.

Du kan læse mere om, hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde i loven om ansættelsesbeviser fra retsinformation.dk.

Du kan se eksempler på en ansættelseskontrakter her.

Udover minimumskravene for en ansættelseskontrakt, kan det være en god ide også at aftale andre forhold og sikre sig at de ikke er i strid med gældende lovgivning som eksempelvis regler omkring opsigelse i prøveperioden, regler for overarbejde, eventuelle konkurrence- og kundeklausuler.

Funktionærloven eller overenskomst

Husk at undersøge om ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Funktionærloven fastsætter en række rammer for ansættelsen, som du skal leve op til i ansættelseskontrakten. Om en ansættelse er omfattet af funktionærloven bestemmes af medarbejderens arbejdsopgaver og hvor mange timer om ugen han eller hun arbejder. Typisk er ansatte indenfor handel- kontorområdet omfattet af funktionærloven.

Du kan læse mere om funktionærloven her.

Derudover skal du også angive i ansættelseskontrakten, hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst. Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, så kan der være yderligere krav til indholdet af ansættelseskontrakten. Hvis du er medlem af en arbejdsgiverorganisation, så kan du få mere information om overenskomster hos dem.