.

Lønsumsafgift er en særlig afgift, der betales af virksomheder, som er momsfri fordi de opfylder Momslovens § 13. Momslovens § 13 er en liste med de virksomhedstyper, varer og ydelser, der ifølge loven er momsfri. Det gælder eksempelvis for:

  • Sundhedssektoren, for eksempel læger, tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Herunder også alternative behandlere – de skal dog leve op til nogle særlige uddannelses- og behandlingskrav.
  • Psykologer.
  • Vognmænd
  • Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, omskoling. Gælder ikke for kursusvirksomheder med kurser til andre virksomheder
  • Bedemænd
  • Nogle finansielle virksomheder

Skat har lavet en særskilt vejledning til alternative behandlere her.

Den fulde liste over alle virksomheder der er lønsumspligtige finder du her på Skats hjemmeside.

Hvornår skal du registrere din virksomhed for lønsumsafgift?

Du er først forpligtet til at registrere din virksomhed for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. for indkomståret. Det vil sige at du omsætter for mere end 80.000 kr. årligt.

Sådan beregner du lønsummen

Du beregner lønsummen ved at lægge udbetalt løn og overskud sammen og gange med den lønsumssats, der er relevant for din virksomhed. 8 ud af 10 virksomheder vil have en sats på 4,12%. Satsen kan variere fra virksomhed til virksomhed og derfor er det en god ide at tjekke med SKAT eller din revisor.

Så ofte skal lønsummen afregnes

Hvis du ikke udbetaler løn i din virksomhed skal du afregne lønsum 1 gang om året. Hvis du udbetaler løn skal du afregne lønsum 4 gange om året.

Vær opmærksom på, at du godt kan være både lønsumspligtig og momspligtig på samme tid.

Læs mere om eksempler på virksomheder der både er lønsumspligtige og momspligtige på Skats hjemmeside.

Lønsumsafgiften beregnes således:

(lønsum +/- skattemæssigt over/underskud med visse reguleringer) * 4,12 %.

Beregning af lønsumsafgift hvis man har ansatte og overskud:

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr.+ 600.000 kr.) * 4,12 % = 41.200 kr.

Beregning af lønsumsafgift hvis man ingen ansatte har, men man har overskud

En virksomhed uden ansatte har ingen lønsum. For denne type virksomhed vil man beregne lønsumsafgiften sådan:

Virksomheden har et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(0 kr. + 600.000 kr.) * 4,12 % = 24.720 kr.

Se flere eksempler på beregning af lønsumsafgift her