.

Når du starter en virksomhed, skal du som hovedregel registrere den hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så får du et CVR nummer og kan opkræve moms.
Når du er momsregistreret har du ret til at trække den købsmoms, der fremgår af dine købsfakturaer fra, hvis der er tale om indkøb til virksomhedens brug. Når du er momsregistreret, skal du på vegne af SKAT opkræve 25% salgsmoms af alle de varer og/eller ydelser, du sælger.

Skal du betale ikke moms men lønsumsafgift?
Visse ydelser eller virksomhedstyper betaler lønsumsafgift i stedet for moms. For eksempel skal læger ikke betale moms af deres behandling af patienter, og taxavognmænd skal ikke betale moms af deres service med personbefordring. Her kan du læse mere om hvilke virksomheder og ydelser der skal betales lønsumsafgift af i stedet for moms. Læs mere om lønsumsafgift på vores side her.

Hvornår skal du momsregistreres?
Hvis du har en omsætning for mere end 50.000 kr. eksklusiv moms i en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres. Det er din omsætning og ikke det du tjener, der afgør om du skal momsregistreres.

Det kan være en fordel for dig at momsregistrere dig fra starten, fordi du kan trække moms fra de varer du køber, når du er momsregisteret. Når du har momsregistreret dig, indbetaler du moms til Skat.

Du kan både momsregistrere og indberette moms på virk.dk

Hvor tit skal du afregne moms?

Nystartede virksomheder skal indberette moms 2 måneder efter hvert kvartal – eksempelvis skal man efter 1. Kvartal indberette og betale moms 1. juni. Har du en mindre ikke nystartet virksomhed med momspligtigt salg på under 1 mio kroner skal du indberette moms hvert halve år.