.

Workshoppen vil afmystificere, hvad persondataforordningen handler om og give enkle, brugbare redskaber til at overholde lovgivningen. Der gennemgås og udleveres link til tjeklister skabeloner (digitalt) for kortlægning af persondata, behandlerinstrukser og henvisninger til yderligere information og litteratur.


Efter workshoppen ved du, hvordan du skal gribe arbejdet med implementering af persondataforordningen an i praksis. Vi vil veksle mellem indlæg og praktiske øvelser, der bliver derfor god mulighed for at prøve redskaberne af i praksis. Derfor vil du efter workshoppen være du klar til at gå hjem i din egen virksomhed og igangsætte handlinger, der skal sikre, at du overholder de nye regler.
Du vil også få adgang til inspirations- og vejledningsmateriale, som kan hjælpe med svar, når du bliver i tvivl eller der opstår spørgsmål.

Workshoppen kommer rundt om:

 • Introduktion til persondataforordningen (hvad er omfattet og ikke omfattet)
  • Konsekvenser ved manglende overholdelse af forordningen
 • Kortlægning af persondata
  • Introduktion til kortlægning
  • Øvelse - Kortlægning af persondata
 • Behandlingsinstrukser og dokumentation
  • Introduktion til behandlingsinstrukser
  • Øvelse – Krav til en behandlingsinstruks
 • IT-sikkerhed
  • Introduktion til IT-sikkerhed
  • Øvelse - IT-sikkerhedsmæssige fokuspunkter
 • Databehandleraftaler
  • Gennem gang af eksempel
 • Afrunding og kom godt videre
  • Anbefalinger og gode råd til det videre arbejde i egen virksomhed
  • Yderligere litteratur, links, rådgivning m.v.
  • Personlig handleplan (kort refleksionsøvelse med fokus på hvad den enkelte deltager skal hjem og gøre i morgen)

Du møder

Susan Münster, selvstændig, iværksætter og indehaver af SUMUS

Susan Münster arbejder med forretning, ledelse, strategi og organisationsudvikling samt kvalitetsledelse bl.a. som ekstern auditor hos DNV GL fra 2018. Derudover medvirker hun ved undervisning og statuskortlægning af SMV efterlevelse af persondataforordningens krav.

Du møder

Mikkel Lundstrøm, virksomhedskonsulent i Unik Consult

Mikkel Lundstrøm udfører projektledelse og projektrådgivning indenfor bl.a. ISO-certificering, lean og IT. Derudover uddanner og træner han projektledere, projektdeltagere, og styre-gruppemedlemmer.Samtidig rådgiver han desuden i at opfylde kravene i EU’s persondataforord-ning. Mikkel er også ekstern auditor hos DNV GL fra 2018.

Hvad koster det?

Du skal ikke have penge op af lommen - workshoppen er gratis. Vi kan gøre det gratis, fordi vi bl.a. er finansieret af EUs Social Fond. De kræver til gengæld, at du udfylder/underskriver dokumentation for din deltagelse. No worries - det gør vi sammen, når vi ses.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at ringe eller skriv til projektleder Axel Andreas Beck: 30108101 / ab@vhhr.dk