.

På denne workshop bliver du introduceret til EU’s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen gælder for alle almindelige virksomheder uanset størrelse.

Workshoppen afmystificerer, hvad persondataforordningen handler om og giver enkle, brugervenlige redskaber til at overholde lovgivningen.

Workshoppen veksler mellem indlæg og øvelser, og du får derfor gode muligheder for at prøve redskaberne af i praksis.

Underviserne gennemgår tjeklister, digitale skabeloner og behandlerinstrukser og giver dig adgang til inspirations- og vejledningsmateriale, som hjælper dig til at finde svar, når du kommer i tvivl.

Efter workshoppen har du overblik over hovedprincipperne i persondataforordningen og ved hvordan persondata kan kortlægges. Du er klar til at gå hjem og igangsætte de handlinger, der sikrer, at du overholder de nye regler.

Workshoppen kommer rundt om:

 • Introduktion til persondataforordningen (hvad er omfattet og ikke omfattet)
  • Konsekvenser ved manglende overholdelse af forordningen
 • Kortlægning af persondata
  • Introduktion til kortlægning
  • Øvelse - Kortlægning af persondata
 • Behandlingsinstrukser og dokumentation
  • Introduktion til behandlingsinstrukser
  • Øvelse – Krav til en behandlingsinstruks
 • IT-sikkerhed
  • Introduktion til IT-sikkerhed
  • Øvelse - IT-sikkerhedsmæssige fokuspunkter
 • Databehandleraftaler
  • Gennem gang af eksempel
 • Afrunding og kom godt videre
  • Anbefalinger og gode råd til det videre arbejde i egen virksomhed
  • Yderligere litteratur, links, rådgivning m.v.
  • Personlig handleplan (kort refleksionsøvelse med fokus på hvad den enkelte deltager skal hjem og gøre i morgen)

Målgruppe:

Iværksættere, som håndterer persondata og dermed er omfattet af persondataforordningen.

tilmeld

Du møder

Susan Münster, selvstændig, iværksætter og indehaver af SUMUS

Susan Münster arbejder strategi, organisationsudvikling og kvalitetsledelse, bl.a. som ekstern auditor hos DNV GL fra 2018. Derudover medvirker hun ved undervisning om og statuskortlægning af virksomheders efterlevelse af persondataforordningens krav.

Du møder

Mikkel Lundstrøm, virksomhedskonsulent i Unik Consult

Mikkel Lundstrøm udfører projektledelse og projektrådgivning indenfor bl.a. ISO-certificering, lean og IT. Han uddanner og træner projektledere og projektdeltagere, og rådgiver virksomheder om hvordan de opfylder kravene i EU’s persondataforordning. Mikkel er ekstern auditor hos DNV GL fra 2018.

Hvad koster det?

Du skal ikke have penge op af lommen - workshoppen er gratis. Vi kan gøre det gratis, fordi vi bl.a. er finansieret af EUs Social Fond. De kræver til gengæld, at du udfylder/underskriver dokumentation for din deltagelse. No worries - det gør vi sammen, når vi ses.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at ringe eller skriv til projektleder Axel Andreas Beck: 30108101 / ab@vhhr.dk