.

Se videoen og få tips til at starte en forening i Danmark

Foreninger

Når du opstarter en forening i Danmark er der 3 overordnede punkter du skal være opmærksom på.

Formål

Når du vil starte en forening, er det først og fremmest vigtigt at få defineret dit formål med foreningen. Det er især vigtigt, at dem som støtter din forening, forstår formålet med foreningen.

De folk, der støtter din forening kan få et skattefradrag for det de støtter dig med. For at det kan lade sig gøre er der 4 krav, som du skal leve op til.

  1. En minimumsindtjening på 150.000.kr årligt
  2. Minimum 200 gavedonationer af mindst 200kr. årligt
  3. 300 kontingentbetalende medlemmer af foreningen
  4. Bestyrelsen skal godkendes som demokratisk valgt

Vedtægter

Det er væsentligt hvordan du udformer dine vedtægter. Først og fremmest skal du beskrive dit formål kort og præcist. Det skal blandt andet fremgå, at det er et almengørende formål, økonomien i foreningen, bestyrelsesforhold og hvordan vedtægtsændringer sker i praksis.

Bestyrelse

Når du starter en forening er det også vigtigt, at være opmærksom på sammensætningen af din bestyrelse. Først og fremmest skal dine bestyrelsesmedlemmer være dedikerede og som ønsker at løfte niveauet for hele foreningen. Når du vælger, er det også vigtigt at være opmærksom på, at dine bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med gode netværksforbindelser, politiske kanaler samt fællesskaber, hvor foreningens virke kan have en indflydelse.