.

Bæredygtighed

Alle vil gerne være dygtige indenfor deres felt. Er man en virksomhed, skal man være konkurrencedygtig, og er man en moderne, fremsynet virksomhed, så vil man også være bæredygtig.

Konkurrence versus bæredygtig – hinandens forudsætninger, men forskellige

Konkurrencedygtighed og bæredygtighed hænger sammen og er ofte hinandens forudsætninger, men det er to forskellige måder at betragte en virksomhed på.

Konkurrencedygtighed vurderes i et markedsperspektiv og bæredygtighed i et samfundsperspektiv. Det første handler om forretningsmodel, konkurrenter, pris, kvalitet osv., mens det andet handler om bl.a. værdier, stakeholdere og påvirkning af omverdenen. Begreberne giver mening hver for sig på forskellige måder, men hænger sammen og skal ses sammen.

Uoverskueligt når de to perspektiver blandes

Vurdering af konkurrencedygtighed og bæredygtighed er almindeligvis præget af uoverskuelighed og usikkerhed, og det må man i nogen grad leve med. Men, hvis man forsøger at få overblik over begge på én gang, så bliver det mere end dobbelt så svært. Derfor kan det kan være en fordel at se på dem én ad gangen – først bæredygtighed og dernæst konkurrencedygtighed.

Test din bæredygtighedsituation

Når man ser på bæredygtighed, så handler det som nævnt om at se virksomheden i et samfundsperspektiv. Man samler relevant information og vurderer på den baggrund de sammenhænge, virksomheden indgår i. I relation til FNs 17 Verdensmål vurderes positive og negative aspekter. Det vil sige virksomhedens ’potentialer’ og dens ’konflikter’ i relation til samfundet – dvs. der hvor den kan bidrage til henholdsvis ’løsninger’ og ’problemer’. Overblikket kan sammenfattes i en enkel 2x2-matrix – en PCSP (akronymet dækker over de engelske ord ’Potentials’, ’Conflicts’, ’Solutions’, Problems’). Det er en pendant til den meget anvendte SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), hvor man ser virksomheden i et markedsperspektiv, hvor ’styrker’ og ’svagheder’ hos virksomheden sammenstilles med ’muligheder’ og ’trusler’ i markedet.

Bæredygtighed og konkurrencedygtighed hænger sammen og skal ses sammen. En PCSP er er en sammenfatning af bæredygtighedssituationen, som skal indgå i vurdering af forretningsmodel og konkurrencedygtighed, og den skal være en del af grundlaget for mål- og strategiudvikling. Kan der være forretningsmæssige styrker ’S’ og muligheder ’O’ i markedet forbundet med potentialer ’P’ og løsninger ’S’ på bæredygtighedssiden? Og så videre.

Artiklen er skrevet af Claus Frier, ekspert i bæredygtig forretning. Læs mere om Claus Frier og hans virksom aREASON her.

Grøn
                     vækst