.

Iværksætteren er blevet bevidst om, hvad der kendetegner et kommunalt marked – og hvilke fordele og ulemper, der er ved at være leverandør til kommunerne.

Workshoppen gør deltagerne klogere på do’es and don’ts når man som iværksættervirksomhed ønsker at sælge til en kommune. Hvordan forbereder man sig? Hvem skal man i dialog med? Hvornår er det rigtige tidspunkt? Deltageren får indblik i grundlæggende kommunal- og udbudsret. Hvordan kvalitetssikres et tilbud? Hvad skal man være opmærksom på, når man vinder kontrakten? Hvordan kan der arbejdes med kvalitet i kontraktperioden, så kommunen ønsker at fortsætte samarbejdet?

Vi kommer rundt om:

  • Kommunal organisation og den kommunale beslutningsproces
  • Indkøbsafdelingens funktion – samspil mellem drift og indkøbsafdeling
  • Forberedelses- og dialogfasen
  • Grundlæggende udbudsret
  • Er min idé interessant for kommunerne?
  • Hvordan kvalificerer jeg mit skriftlige tilbud?

Målgruppe:

Iværksættere som overvejer om deres produkt/services er interessante for danske kommuner, og som søger indsigt i hvordan kommunerne køber ind. Workshoppen henvender sig også til iværksættere som allerede sælger til kommunerne, men som ønsker at sælge mere / få flere kommuner i kundekredsen.

Væksthus Hovedstadsregionens B2G-team faciliterer dagen og bidrager med faglige oplæg. På workshoppen møder deltagerne oplægsholdere, som kender både den teoretiske og praktiske vinkel ift. salg til kommunerne.

tilmeld

Du møder

Christian Brix, Væksthus Hovedstadsregionen

Christian er specialiseret i forretnings- og produktudvikling samt servicedesign af velfærds- og sundhedsydelser til både det private og det offentlige marked. Christian er uddannet jurist og har overblik over de juridiske forhold, der skal være styr på, særligt i forbindelse med salg til det offentlige marked. Samtidig er Christian også specialiseret i kommunikation, hvilket betyder, at han med sikker hånd kan kvalificere de juridiske aspekter af løsninger og produkter, men også, at de kommer ud over rampen til de relevante målgrupper.

Du møder

Dorthe la Cour, kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk

Dorthe har gennem 20 år i lokalpolitik arbejdet med alle aspekter af offentlig forvaltning, og har siddet i adskillige kommunale udvalg og bestyrelser. Dorthe har varetaget mange forskellige politiske poster, herunder Økonomiudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Social- og Sundhedsudvalg og Børne- og Ungdomsudvalget, som hun i dag er formand for. Dorthe ved, hvad politikere lægger vægt på, og denne erfaring kombineret med uddannelsen som jurist og journalist gør, at hun har masser af gode råd til, hvordan man bedst kommer i dialog med kommunerne.

Du møder

Ulla Agerskov, Ifluenter.dk

Ulla Agerskov er uddannet cand.scient.pol. med 29 års kommunal erfaring som embedskvinde i flere forskellige danske kommuner – heraf 15 år som direktør. Ulla Agerskov har en bred erfaring inden for de fleste kommunale opgaveområder. Som direktør har hun haft ansvar for udbud af opgaver, tilbudsindhentning og indgåelse af kontrakter med private virksomheder og har derigennem erhvervet sig stor viden om, hvordan det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder etableres – og hvorfor virksomheder og kommuner nogle gange går fejl af hinanden.

Hvad koster det?

Du skal ikke have penge op af lommen - workshoppen er gratis. Vi kan gøre det gratis, fordi vi bl.a. er finansieret af EUs Social Fond. De kræver til gengæld, at du udfylder/underskriver dokumentation for din deltagelse. No worries - det gør vi sammen, når vi ses.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Axel Andreas Beck: 30108101 / ab@vhhr.dk