.

Funktion

Tina har en supportfunktion og bidrager til den daglige drift af arrangementer for opstartsvirksomheder og salgssystemer. Tina understøtter også forretningsudviklere og projektledere i forbindelse med registrering og dokumentation af kundeforløb. Det indebærer dokumentation, procesbeskrivelser, koordinering og undervisning.

Tina er praktisk bindeled til eksterne interessenter og sørger for udvikling, drift og opdatering af Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstadens fildelingssystem med kommunerne og hun fungerer som praktisk bindeled overfor kontaktpersoner i kommunerne.

Baggrund
Tina er uddannet Medieøkonom og har i mange år arbejdet som bindeled og koordinator i mediebranchen. Karrieren begyndte på webbureau, hvor det handlede om at udvikle hjemmesider fra start til slut. HTML og billedbehandling i photoshop er derfor håndværk, som Tina stadigvæk bruger. Siden da har Tina udvidet horisonten inden for projektledelse, koordinering og kommunikation.

Kontaktinformation

Mobil: 31684110

Email: tdn@ehhs.dk