.

Sådan fungerer HIP-projektet

Diagram - dokumentation

Opstartsdokumenter

Når du ankommer til din første HIP-workshop modtager du 3 dokumenter. Det er opstartsdokumenter, som består af følgende:

  • En samtykkeerklæring
  • En partnererklæring
  • Et startskema

Når du har udfyldt opstartsdokumenterne påbegynder du dermed din deltagelse i projektet. Dokumenterne udfyldes kun den første gang, du deltager i en HIP-workshop. Du behøver derfor ikke at udfylde opstartsdokumenterne mere end én gang

Timeregistrering

Når du har udfyldt startskemaet, bliver du også bedt om at udfylde en timeregistrering. Timeregistreringen skal udfyldes på hver eneste HIP-workshop, som du deltager i. Det vil sige både på første workshop, som du deltager i, og alle efterfølgende workshops, som du gerne vil deltage i. Timeregistreringen er således med til at registrere din deltage på en workshop. Det gør, at vi kan dokumentere din tilstedeværelse og dermed gøre den og alle de andre workshops, vi udbyder, gratis for dig og alle andre iværksættere.

Slutskema

Hvis du ikke deltager i en HIP-workshop i tre måneder, udsender vi et slutskema til dig. Slutskemaet afslutter således din deltagelse i HIP-projektet. Der skal udfyldes et slutskema, idet vi ellers ikke kan få økonomisk støtte for din deltagelse ved vores workshops. Udfyldelsen af slutskemaet er således med til at gøre vores workshops gratis for dig. Derudover er slutskemaet også med til at måle effekten af vores workshops og HIP-projektet generelt. På denne måde kan vi hjælpe andre iværksættere med at få succes med deres ideer.

Har du spørgsmål til HIP-projektet, kan du kontakte projektleder Emil Ødegaard: 31 68 41 01 / eoe@ehhs.dk.