.

På workshoppen bliver du introduceret til EU’s persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018 med vedtagelse af databeskyttelsesloven. Forordningen gælder for alle almindelige virksomheder uanset størrelse.

Workshoppen giver dig indsigt i, hvordan arbejdet med implementering af persondataforordningen (databeskyttelsesloven) kan gribes an i praksis. Vi veksler mellem indlæg og praktiske øvelser. Der bliver derfor god mulighed for at prøve redskaberne af i praksis. Workshoppen har fokus på praktisk afprøvning af konkrete værktøjer.

Med denne workshop får du styr på persondata, så du undgår at komme i risikozonen. Vi hjælper dig med at afmystificere, hvad persondataforordningen (databeskyttelsesloven) handler om og giver dig enkle, brugbare redskaber til at overholde lovgivningen.

Workshoppen kommer rundt om:

  • Introduktion til persondataforordningen

  • Kortlægning af persondata

  • Udarbejde fortegnelse over behandlingsaktiviteter (artikel 30)

  • Introduktion til andre vigtige spørgsmål

  • Afrunding og kom godt videre

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til iværksættere, som håndterer persondata og dermed er omfattet af personda- taforordningen (databeskyttelsesloven).

tilmeld

Afbud

Da vi har stor efterspørgsel beder vi alle melde afbud ved forhindret fremmøde senest dagen inden. Med rettidigt afbud kan vi lade personer på ventelisten overtage pladsen, så en anden iværksætter kan få glæde af kurset. Der er no-show fee på 500 DKK.

Du møder

Mikkel Lundstrøm, virksomhedskonsulent i Unik Consult

Mikkel Lundstrøm udfører projektledelse og projektrådgivning indenfor bl.a. ISO-certificering, lean og IT. Derudover uddanner og træner han projektledere, projektdeltagere, og styre-gruppemedlemmer.Samtidig rådgiver han desuden i at opfylde kravene i EU’s persondataforord-ning. Mikkel er også ekstern auditor hos DNV GL fra 2018.

Hvad koster det?

Du skal ikke have penge op af lommen - workshoppen er gratis. Vi kan gøre det gratis, fordi vi bl.a. er finansieret af EUs Social Fond. De kræver til gengæld, at du udfylder/underskriver dokumentation for din deltagelse. No worries - det gør vi sammen, når vi ses.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Emil Ødegaard: 31 68 41 01 / eoe@ehhs.dk