.

Det kan du forvente

Det er vigtigt at få en bestyrelse, der er engageret i virksomheden. De skal helst stå til rådighed ikke kun i forbindelse med bestyrelsesmøderne, men også når udfordringer opstår. Gode bestyrelsesmedlemmer for små og mellemstore virksomheder er sparringspartnere - også når problemerne opstår, så man kan godt have en forventning om, at bestyrelsesmedlemmerne står til rådighed – og kan bruges til sparring i forbindelse med udfordringer og ikke kun i forbindelse med at et møde er aftalt.

Talemåden at sidde i en bestyrelse, har intet med virkeligheden af gøre, da man skal forvente at arbejde i en bestyrelse og man arbejder ofte mest mellem møderne, hvor man nærmest på mentorniveau kan dele tanker, usikkerheder og planer, som er svære at dele med andre og som kræver en vis fortrolighed.

Udvikling versus drift

Mange iværksættere starter med en forretningsplan og de er rigtigt dygtige til at eksekvere på planen, men efter 2-3 år, sker det ofte at iværksætteren, når forretningsplanen er indfriet, glemmer at definere nye mål og dermed ikke rigtigt får udviklet virksomheden yderligere, fordi de har fået travlt med at drifte virksomheden. Og her kan en bestyrelse være rigtig god til at sætte nye ambitioner og fokus for den strategiske udvikling.

Sådan arbejder en bestyrelse i praksis

Der er få formkrav til bestyrelser, men oftest vil man have 6-7 møder om året og et strategiseminar, hvor man kan gå mere i dybden med virksomhedens udfordringer, konkurrence og markedspositionen. Derudover kan man mellem møderne bruge bestyrelsesformanden til sparringspartner på de daglige driftsmæssige udfordringer.

En bestyrelse bør beskæftige sig med alt det, der lægger lidt ude i fremtiden og har et strategisk sigte, men i små og mellemstore virksomheder er bestyrelsen også sparringspartner til de mere driftsrelaterede udfordringer.

Det tager tid at have en bestyrelse, men samtidig skulle det gerne være en lettelse, fordi bestyrelsen hjælper mere eller mindre til med at løse opgaver.

Det koster det

Man skal regne med at det koster mellem 50-100.000 per bestyrelsesmedlem årligt.

Vil du vide mere om bestyrelse?

Se denne video om hvordan en bestyrelse arbejder