.

Iværksætteren er blevet bevidst om, hvad der kendetegner et kommunalt marked – og hvilke fordele og ulemper, der er ved at være leverandør til kommunerne.

Workshoppen gør deltagerne klogere på do’es and don’ts når man som iværksættervirksomhed ønsker at sælge til en kommune. Hvordan forbereder man sig? Hvem skal man i dialog med? Hvornår er det rigtige tidspunkt? Deltageren får indblik i grundlæggende kommunal- og udbudsret. Hvordan kvalitetssikres et tilbud? Hvad skal man være opmærksom på, når man vinder kontrakten? Hvordan kan der arbejdes med kvalitet i kontraktperioden, så kommunen ønsker at fortsætte samarbejdet?

Workshoppen kommer rundt om:
  • Kommunal organisation og den kommunale beslutningsproces
  • Indkøbsafdelingens funktion – samspil mellem drift og indkøbsafdeling
  • Forberedelses- og dialogfasen
  • Grundlæggende udbudsret
  • Er min idé interessant for kommunerne?
  • Hvordan kvalificerer jeg mit skriftlige tilbud?

Efter workshoppen ved du hvordan kommunernes indkøbsproces foregår og kan tilrettelægge en hensigtsmæssig salgsproces når du vil sælge til det offentlige.

Målgruppe:

Denne workshop er for iværksættere, som har et produkt/service, der er interessant for danske kommuner, og som søger indsigt i, hvordan kommunerne køber ind. Workshoppen henvender sig også til iværksættere som allerede sælger til kommunerne, men som ønsker at sælge mere / få flere kommuner i kundekredsen.

tilmeld

Afbud

Da vi har stor efterspørgsel beder vi alle melde afbud ved forhindret fremmøde senest dagen inden. Med rettidigt afbud kan vi lade personer på ventelisten overtage pladsen, så en anden iværksætter kan få glæde af kurset. Der er no-show fee på 500 DKK.

Du møder

Christian Brix, Forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden

Christian er specialiseret i forretnings- og produktudvikling samt servicedesign af velfærds- og sundhedsydelser til både det private og det offentlige marked. Christian er uddannet jurist og har overblik over de juridiske forhold, der skal være styr på, særligt i forbindelse med salg til det offentlige marked. Samtidig er Christian også specialiseret i kommunikation, hvilket betyder, at han med sikker hånd kan kvalificere de juridiske aspekter af løsninger og produkter, men også, at de kommer ud over rampen til de relevante målgrupper.

Du møder

Seniorrådgiver Ulla Agerskov, Influenter.dk

Ulla er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Har siden været ansat i flere danske kommuner - de seneste 15 år og frem til august 2016 som direktør. Ulla Agerskov har en bred erfaring indenfor de fleste kommunale opgaveområder – herunder en grundig viden og erfaring indenfor ledelse, styring, organisation, udviklings- og forandringsprocesser, politiske beslutningsprocesser og den kommunale sektors samarbejde med private virksomheder. Som direktør har hun således haft ansvar for udbud af opgaver og indgåelse af kontrakter med private virksomheder og har derigennem erhvervet sig stor viden om, hvordan det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder etableres. Ulla Agerskov har gennem sin karriere endelig erhvervet en solid viden om og erfaring i, hvad der er vigtigt for politikere, når der skal udbydes opgaver, indhentes tilbud og handles med den private sektor.

Hvad koster det?

Du skal ikke have penge op af lommen - workshoppen er gratis. Vi kan gøre det gratis, fordi vi bl.a. er finansieret af EUs Social Fond. De kræver til gengæld, at du udfylder/underskriver dokumentation for din deltagelse. No worries - det gør vi sammen, når vi ses.

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Emil Ødegaard: 31 68 41 01 / eoe@ehhs.dk